Cihelna Slavkov: Projekt výstavby obchodně-průmyslové zóny pokračuje

Cihelna spojuje. Komplexní víceúčelový areál včetně objektů výroby, skladování, maloobchodu, administrativy, ale i služebního bydlení plánujeme postavit ve východní části Slavkova u Brna. Byla zaregistrována územní studie a nyní pracujeme na kompletaci projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení a zajišťujeme stanoviska dotčených orgánů a správců inženýrských sítí.

Nově se vybudují veškeré inženýrské sítě a technická infrastruktura. Vjezd do areálu je plánován formou praktické okružní křižovatky. Zázemí pro své podnikání zde najdou například řemeslníci a živnostníci, ale i logistické firmy. U každé z budov bude parkovací stání pro zaměstnance i návštěvníky. Aby zde vniklo příjemné prostředí pro práci i volný čas, navrhli jsme množství kvalitních zelených ploch s parkovými úpravami, nebo kavárnu doplněnou o vodní plochu.

Projekt je rozdělen do 2 etap o celkové ploše 12,5 hektarů.

V 1. etapě plánujeme vybudovat 10 halových objektů a při vjezdu do areálu dominantní administrativní budovu o celkové zastavěné ploše 11 950 m2. Předpoklad zahájení realizace 1. etapy je v 1. polovině roku 2024.

V rámci 2. etapy počítáme s výrobními a skladovacími halami a administrativními budovami o celkové zastavěné ploše 26 380 m2.

Zjistěte více o celém projektu: https://ydrealestate.cz/cs/projekty/cihelna-slavkov-slavkov-u-brna/

Chcete vědět novinky jako první?