Cihelna Slavkov, Slavkov u Brna

V mimořádně vyhledávaném a lukrativním Slavkově u Brna se již rýsuje náš nový developerský projekt ležící na pozemcích jejichž celková plocha přesahuje 110 000 m2. V novém business centru naleznou obchodní prostory podnikatelé různého zaměření, od maloobchodu až po velkoobchod, lehkou výrobu, skladování či logistiku.

Projekt je rozdělen do 2 etap o celkové ploše 12,5 hektarů. V 1.etapě plánujeme vybudovat 10 halových objektů a při vjezdu do areálu dominantní administrativní budovu o celkové zastavěné ploše 11 950 m2. Předpoklad zahájení realizace 1. etapy je v 1.polovině roku 2024. V 2.etapě počítáme s výrobními a skladovacími halami a administrativními budovami o celkové zastavěné ploše 26 380 m2.

Cihelna Slavkov nabírá své kontury, nadčasový design a urbanistickou kompozici v renomovaném a oceňovaném projekčním studiu K4.


 Vlastnictví: Cihelna Slavkov s.r.o., IČ: 095 41 225, vlastník 50 % AUSTRA Industry a.s., IČ: 088 00 898, 50 % YD Real Estate s.r.o., IČ: 086 76 143 Katastrální území: Slavkov u Brna (okres Vyškov) Číslo LV: 5693 

Parametry

AktuálněAktuálněPřipravujeme
StavStavÚzemní studie
Typ výstavbyTyp výstavbyVíceúčelový areál
LokalitaLokalitaSlavkov u Brna

Fotogalerie

Lokalita

Projektové aktuality

Cihelna spojuje. Komplexní víceúčelový areál včetně objektů výroby, skladování, maloobchodu, administrativy, ale i služebního bydlení plánujeme postavit ve východní části Slavkova u Brna. Byla zaregistrována územní studie a nyní pracujeme na kompletaci projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení a zajišťujeme stanoviska dotčených orgánů a správců inženýrských sítí. Nově se vybudují veškeré inženýrské sítě […]

V současné době probíhají pokročilé projekční práce na projektu výstavby obchodně-průmyslové zóny ve východním cípu města Slavkov u Brna mezi dopravními komunikacemi Bučovickou ulicí a silnicí I/50. „Projekt Cihelny Slavkov jsme rozdělili do několika fází. První dvě fáze A1 a A2 by měly být hotové do dvou let od vydání stavebního povolení. Lokalita navazuje na existující […]

Chcete vědět novinky jako první?