Cihlena Slavkov: Projekt, který spojuje

V současné době probíhají pokročilé projekční práce na projektu výstavby obchodně-průmyslové zóny ve východním cípu města Slavkov u Brna mezi dopravními komunikacemi Bučovickou ulicí a silnicí I/50.

„Projekt Cihelny Slavkov jsme rozdělili do několika fází. První dvě fáze A1 a A2 by měly být hotové do dvou let od vydání stavebního povolení. Lokalita navazuje na existující průmyslovou zónu mezi Bučovickou ulicí a obchvatem města,“ prozradil jednatel společnosti YD Real Estate, Lubomír Pecl.

V rámci projekčních prací je počítáno kromě komerčních objektů také s tím, že na 3 hektarech bude vysazena zeleň a zbytek prostoru budou zaujímat komunikace (chodníky, silnice, parkoviště). Etapy projektu A1 a A2 by měly nabídnout příležitost zaměstnání až pro 345 zaměstnanců. Parkoviště bude dimenzováno pro 290 automobilů.

Urbanistické řešení Cihelny Slavkov kombinuje potřeby Strategie architektonického rozvoje města Slavkov u Brna spolu s požadavky platného územního plánu a pokouší se tak najít efektivní řešení průmyslového parku, který nebude limitující pro rozvoj města. „Navržené objekty dokáží nabídnout širokou škálu funkcí od skladování a lehké výroby, přes přidružený výzkum až k prodeji, či částečnému využití jako kancelářského prostoru. Všechny objekty budou postaveny ve vysokém standardu estetického, materiálového a udržitelného řešení,“ dodal Pecl.

/ Zanecháváme otisk

Při výběru projektů se věnujeme důslednému zvážení zamýšlených investic a zhodnocení všech nám známých aspektů tak, aby splňovaly požadovanou kvalitu a zároveň naplňovaly naše investiční cíle.

Chceme, aby naše projekty měly osobitý význam pro investory, budoucí majitele, ale i širokou veřejnost. Ať YDeální otisk, který po sobě zanecháváme, má smysl pro všechny.

Chcete vědět novinky jako první?